Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Rotary Klub Karlovac - Dubovac

Kontakt

Adresa:
Adresa: Stjepana Radića 8,
47000 Karlovac
IBAN HR5824020061100512387
OIB 30728326282
Kontakt mail: rckarlovacdubovac@gmail.com

Ostale informacije

Ostale informacije:
  • RI Id 78596
  • District 1910
  • Charter: 05-05-2008
  • Žiro račun: 2402006-1100512387
  • Matčni broj:  2307111, OIB 30728326282

Mjesto sastanka : Hotel Korana Srakovčić

Vrijeme sastanka: Ponedjeljak, 19:00