Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

U Rotary klub Karlovac - Dubovac primljeni su Lea - Maria Brigljević i Stjepan Bezjak

U Rotary klub Karlovac - Dubovac primljeni su Lea - Maria Brigljević i Stjepan Bezjak.
Prijatelj Stjepan je za svoje pristupno predavanje odabrao temu: "Terminologija korištena za raseljene osobe od osmanske ugroze do danas", a prijateljica Lea-Maria pristupila je klubu s temom: "MacroConverter - profitabilna i održiva platforma za uklanjanje plastičnog otpada iz okoliša".

Našim dragim prijateljima želimo srdačnu dobrodošlicu u klub i dug rotarijanski staž!