Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Uprava

Uprava Rotary kluba Karlovac-Dubovac 2021./2022.:

Predsjednik: Damir Furdek

Dopredsjednik: Marija Janžetić

Neposredni bivši predsjednik: Stjepan Basar

Sljedeći predsjednik: Robert Žunac

Tajnica: Andreja Misir

Stoloravnatelj: Robert Žunac

Rizničar: Suzana Cindrić

Službenik za razmjenu mladih: Marijan Talakic

Službenik za odnose s javnošću: Marina Salopek Kasunić