Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Akcija "Za korak lak"

Donacija 2014_2Humanitarna akcija "Za korak lak", 18.7.2014
Rotary Club Karlovac-Dubovac kupio je četiri Compex Vitality uređaja s dodatnom opremom za potrebe Službe za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju Opće bolnice Karlovac. Novčana sredstva prikupljena su djelomično donacijama pravnih i fizičkih osoba te kotizacijom sudionika humanitarnog druženja pod nazivom „Dubovački troboj", koje je održano 8. lipnja na Starom gradu Dubovcu.Ovo je nastavak prijašnjih aktivnosti dubovačkih rotarijanaca, poput opremanja igrališta Dječjeg vrtića Dubovac, opremanja interventne jedinice za tretman moždanog udara u Općoj bolnici Karlovac, nabave specijalnog računala za slijepu osobu, kupnje peći za pečenje keramike štićenicima Centra za rehabilitaciju Ozalj-Jaškovo, opremanje Sigurne kuće u Svetičkom Hrašću najnužnijom opremom za potrebe boravka osoba s obiteljskim potrebama te su obnovljena stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac za potrebe Teslinog kabineta koja su proglašena kulturnim dobrom od strane Ministarstva kulture.Predaji su prisustvovali zamjenik sanacijskog upravitelja prim. dr. Želimir Korać sa suradnicima te predstavnici Rotary Cluba Karlovac-Dubovac Miroslav Vukovojac, Jasminka Maslek, Amirudin Talakić, Vesna Vyroubal i Damir Furdek.